Giấy phép G1

ASIA TECHNOLOGY ENTERTAINMENT


Giấy phép G1 là gì? Giấy phép G1 là giấy phép được cung cấp để quản lý dịch vụ internet và trực tuyến tại Việt Nam được phát hành tháng 7/2013 theo nghị định số 72 / 2013 / ND-CP, là giấy phép cho phép thực hiện các ngành nghề kinh doanh liên quan đến trò chơi điện tử và các dịch vụ internet ( IDC, bán hoặc cho thuê, network service).

Cần có giấy phép G1 để phát hành một trò chơi điện tử tại Việt Nam. Nhưng đối với những doanh nghiệp nước ngoài thì việc có được giấy phép đó là ngoài khả năng nên cần phải hợp tác với công ty nhà xuất bản Việt Nam. Trên thị trường Việt Nam hiện nay đã có những nhà xuất bản được cấp giấy phép G1.

Công ty A.T.E chúng tôi là một trong những công ty đang nắm giữ giấy phép G1. Chúng tôilà một đối tác vững chắc cho các công ty phát triển trò chơi điện tử, quan tâm đến thị trường Game ở Việt nam. Và chúng tôi cam kếtluôn hổ trợ tích cực các mảng marketing cũng như phát triển phần mềm trò chơi điện tử.

-A.T.E.-