Chế tạo máy đào

·Máy đào Bitcoin và Ethereum chuyên dụng là thiết bị cần có kiến thức chuyên môn để vận hành.

·Thông thường có thể mua lại máy cũ trong nước hoặc có thể mua trực tiếp ở nước ngoài.

·A.T.E đang cung cấp dịch vụ giao dịch mua bán thiết bị đào Bitcoin chuyên dụng tại nước ngoài.

·Ngoài ra còn cung cấp dịch vụ mua bán linh kiện máy đào, lắp ráp và giao hàng đối với máy đào Ethereum chuyên dụng.