Cho thuê nơi đào

·Trường hợp bạn muốn mua máy đào Bitcoin và Ethereum chuyên dụng và vận hành nhưng lại không có nơi để vận hành.

·Hoặc bạn không đủ điều kiện trực tiếp vận hành, công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành máy đào Bitcoin hay tiền tệ kỹ thuật số bằng cách ủy thác máy chủ tại IDC.

·Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ vận hành máy đào hoặc thiết lập nơi đào Bitcoin hoặc Ethereum với qui mô lớn.